Styrelsen

Distriktets leds av styrelsen som består 2018 av:

  • Gunnar Westling, distriktschef
  • Marlene Friberg, vice distriktschef
  • Simon Kyrkslätt, sekreterare
  • Anders Ahlström, ekonom
  • Erika Sundberg, styrelsemedlem
  • Dick Christenbrunn, styrelsemedlem